Структура і призначення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників має випуски, які визначені за Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96, затвердженим наказом Держстандарту України від 22 жовтня 1996 року № 441. Отже, розглянемо як на основі кваліфікаційної характеристики, що міститься в Довіднику, працівник відділу кадрів або секретар, що відповідає не лише за документування управлінської діяльності, а й за організацію кадрового діловодства на підприємстві, може самостійно розробити будь-які посадові інструкції для працівників свого підприємства

Розроблення міжгалузевих кваліфікаційних характеристик професій працівників покладено на Міністерство праці та соціальної політики, а галузевих — на галузеві міністерства, інші центральні органи виконавчої влади (комітети) за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України.

Наприклад, до міжгалузевого випуску можна віднести Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» (Розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців», Розділ 2 «Професії робітників») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що розроблений та затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

До галузевих випусків можна віднести Випуск 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що розроблений та затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України.

Також до галузевих випусків можна віднести Випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що розроблений та затверджений наказом Міністерства транспорту України від 28 листопада 2001 року № 834 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України і так далі.

Структура кваліфікаційної характеристики

Випуском 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» (Розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців», Розділ 2 «Професії робітників») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що розроблений та затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336, передбачено розділ «Загальні положення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», у якому зазначено, що кваліфікаційні характеристики професій працівників складаються, як правило, із таких розділів:

«Завдання та обов’язки»

«Повинен знати»

«Кваліфікаційні вимоги»

У Розділі «Завдання та обов’язки» наводяться типові професійні завдання, обов’язки та повноваження для певної посади, посилання на галузь необхідних знань.

У Розділі «Повинен знати» наводяться основні вимоги до спеціальних знань, необхідних для виконання відповідних типових завдань та обов’язків, а також знань законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен вміти застосовувати під час виконання своїх професійних обов’язків.

У Розділі «Кваліфікаційні вимоги» визначено відповідно до певної посади вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, вимоги до післядипломної освіти і мінімальні вимоги до стажу роботи.


4027845168442953.html
4027887171577444.html
    PR.RU™